วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.39 น. พ.ต.อ.สนม. อุไรรักษ์. ผกก.สภ.สนม ได้จัดให้มีการประชุม กต.ตร.สภ.สนม ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้อง ศปก.สภ.สนม มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ของประชาชน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งหาแนวทางดำเนินการร่วมกัน.
 

สถานีตำรวจภูธรสนม

ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทร./โทรสาร 0-4458-9049, 191, E - mail address : [email protected]