วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สนม. อุไรรักษ์ ผกก.สภ.สนม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ มี นายกเทศมนตรี ตำบล สนม และตำบล แคน , นายก อบต., ผอ.รร. 4 แห่ง สาธารณสุขอำเภอ , โรงพยาบาลอำเภอ, ธกส,กำนันทุกตำบล ฯลฯ. ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือ (MOU) ในเรื่อง ความร่วมมือกันในการเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเป็นองค์กรต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมีนายบุญเลี้ยง เรียมทอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง ศปก.สภ.สนม โดยเนื้อหา MOU จะเน้น ต้องปฎิบัติ สวมนิรภัย 100 % และ เน้น การปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด. มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จำนวน 14 หน่วย ได้ให้ความร่วมมือ ลงนาม MOU ในครั้งนี้
 

สถานีตำรวจภูธรสนม

ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทร./โทรสาร 0-4458-9049, 191, E - mail address : [email protected]